Kulturní sál a areál

Areál Kamenité

Kulturní areál Kamenité vlastní a provozuje Obec Vyšní Lhoty. V provozu je vždy od května do konce září. Základní cena nájmu je 10.000,- Kč za 1 den (za každých 24 hodin od doby převzetí do doby předání) + platba za spotřebované energie, vodu a odpadní vodu. V případě nedodržení doby předání bude účtován poplatek 100,- Kč za každou započatou hodinu. Spotřební materiál a hygienické prostředky (toaletní papír, papírové ručníky, mýdlo, apod.) si nájemce zajišťuje sám na vlastní náklady. Úhrada za nájem a spotřebované energie proběhne bankovním převodem na základě vystavné faktury, popř. v hotovosti v úředních hodinách na Obecním úřadě Vyšní Lhoty.

 

Bližší informace o pronájmu lze získat na obecním úřadě osobně či telefonicky.

 

Program a obsazenost v roce 2021:

 

23. 9. 2021             Klub seniorů

 

  

 

Sál Maryčka

Sál Maryčka vlastní a provozuje obec Vyšní Lhoty. Cena za pronájem sálu na 1 den je 1.000,- Kč. V případě nájmu nekomerčního charakteru (životní jubileum, vlastní svatba a pod.) u občanů s trvalým pobytem v obci je možno uplatnit slevu 500,- Kč. Všichni nájemci jsou povinni uhradit skutečné náklady za spotřebované energie, vodu a odpadní vodu.    V případě konání smuteční hostiny za zemřelého občana, který měl v den smrti v obci trvalý pobyt, se pronájem a náklady na spotřebované energie nehradí.

Bližší informace o pronájmu lze získat na obecním úřadě osobně či telefonicky.

  

 

Program a obsazenost v roce 2021

 

 4. 9. 2021        soukromá akce 

11. 9.2021        soukromá akce

25. 9.2021        soukromá akce

 2.10.2021        SDH

 8.10.2021        soukromá akce 

16.10.2021       soukromá akce  

21.10.2021       Klub seniorů

10.11.2021       Senioři Nošovice

11.11.2021       Klub seniorů

25.11.2021       Klub seniorů

26.11.2021       Adventní tvoření

27.11.2021       rezervace

28.11.2021       Divadelní představení

 5.12..2021       Vyšní Lhoty dětem

11.12.2021       soukromá akce

30.12.2021       Klub seniorů

 

 

Program a obsazenost v roce 2022

 

 8. 1. 2022        SDH - výroční schůze

15. 1.2022        Obec Vyšní Lhoty - Lhotský bál

22. 1.2022        rezervace

29. 1.2022        rezervace

  5. 2.2022        soukromá akce

12. 2.2022        soukromá akce

19. 2.2022        SDH - Pochování basy

26. 2.2022        Sportovci Raškovice - ples