Kulturní sál a areál

Areál Kamenité

Kulturní areál Kamenité vlastní a provozuje Obec Vyšní Lhoty. V provozu je vždy od května do konce září. Základní cena nájmu je 10.000,- Kč za 1 den (za každých 24 hodin od doby převzetí do doby předání) + platba za spotřebované energie, vodu a odpadní vodu. V případě nedodržení doby předání bude účtován poplatek 100,- Kč za každou započatou hodinu. Spotřební materiál a hygienické prostředky (toaletní papír, papírové ručníky, mýdlo, apod.) si nájemce zajišťuje sám na vlastní náklady. Úhrada za nájem a spotřebované energie proběhne bankovním převodem na základě vystavné faktury, popř. v hotovosti v úředních hodinách na Obecním úřadě Vyšní Lhoty.

 

Bližší informace o pronájmu lze získat na obecním úřadě osobně či telefonicky.

 

  

Program a obsazenost v roce 2023:

 

30.03.2023            Klub seniorů

27.04.2023            Klub seniorů

13.05.2023            Obec V-L - Fair Trade

20.05.2023            rezervace - Kavka  

26.05.2023            Klub seniorů

1.-   4.6.2023         rezervace - Hypl

17.06.2023            obec Vyšní Lhoty

23.- 24.6.2023       SDH dětská noční soutěž, soutěž dospělí

01.07.2023            Setkání křesťanské mládeže

07.07.2023             letní kino

22.07.2023             Mandolin párty 2023

28.07.2023             letní kino

20.08.2023             Kulturní den Sdružení obcí povodí Morávky

25.08.2023             letní kino 

 

Sál Maryčka

Sál Maryčka vlastní a provozuje obec Vyšní Lhoty. Cena za pronájem sálu na 1 den je 1.000,- Kč. V případě nájmu nekomerčního charakteru (životní jubileum, vlastní svatba a pod.) u občanů s trvalým pobytem v obci je možno uplatnit slevu 500,- Kč. Všichni nájemci jsou povinni uhradit skutečné náklady za spotřebované energie, vodu a odpadní vodu.    V případě konání smuteční hostiny za zemřelého občana, který měl v den smrti v obci trvalý pobyt, se pronájem a náklady na spotřebované energie nehradí.

Bližší informace o pronájmu lze získat na obecním úřadě osobně či telefonicky.

 

 Program a obsazenost v roce 2023

 

07.01.2023        valná hromada SDH

14.01.2023        soukromá akce

20.01.2023        obecní ples

18.02.2023        pochování basy

25.02.2023        ples - TJ Raškovice

04.03.2023        dětský karneval MŠ

09.03.2023        Klub seniorů

11.03.2023        Obec V-L - MDŽ

18.03.2023        soukromá akce

25.03.2023        shromáždění představitelů SDH

31.03.2023        soukromá akce

01.04.2023        soukromá akce 

06.04.2023        VLD - velikonoční tvoření

08.04.2023       soukromá akce

14.-15.4.2023   Obec Vyšní Lhoty - burza

29.04.2023        soukromá akce

13.05.2023        soukromá akce 

27.05.2023        soukromá akce

23.06.2023        soukromá akce

01.07.2023        soukromá akce

08.07.2023        soukromá akce

26.08.2023        soukromá akce

02.09.2023        soukromá akce

30.09.2023        soukromá akce 

4.10. - 9.10.2023        Obec V-L - zahrádkářská výstava

14.11.2023       Obec V-L - divadlo