Kulturní sál a areál

Areál Kamenité

Kulturní areál Kamenité vlastní a provozuje Obec Vyšní Lhoty. V provozu je vždy od května do konce září. Základní cena nájmu je 10.000,- Kč za 1 den (za každých 24 hodin od doby převzetí do doby předání) + platba za spotřebované energie, vodu a odpadní vodu. V případě nedodržení doby předání bude účtován poplatek 100,- Kč za každou započatou hodinu. Spotřební materiál a hygienické prostředky (toaletní papír, papírové ručníky, mýdlo, apod.) si nájemce zajišťuje sám na vlastní náklady. Úhrada za nájem a spotřebované energie proběhne bankovním převodem na základě vystavné faktury, popř. v hotovosti v úředních hodinách na Obecním úřadě Vyšní Lhoty.

 

Bližší informace o pronájmu lze získat na obecním úřadě osobně či telefonicky.

 

Program a obsazenost v roce 2021:

 

19. 6. 2021             Obec Vyšní Lhoty - Den obce

25. -  26. 6. 2021    SDH - Dětská hasičská noční soutěž

1. 7.  2021              Setkání křesťanské mládeže

3.7. -   4. 7. 2021    SDH - hasičská soutěž 

6.7. - 11. 7. 2021    rezervace - Divadelní festival

17. 7. 2021             rezervace Hyundai

31. 7. 2021             rezervace - Mandolín párty

 6.  8. 2021             letní kino

15. 8. 2021             SOPM - kulturní den

20. 8. 2021             letní kino

28. 8. 2021             rezervace - Hypl.

 

 

 

 

Sál Maryčka

Sál Maryčka vlastní a provozuje obec Vyšní Lhoty. Cena za pronájem sálu na 1 den je 1.000,- Kč. V případě nájmu nekomerčního charakteru (životní jubileum, vlastní svatba a pod.) u občanů s trvalým pobytem v obci je možno uplatnit slevu 500,- Kč. Všichni nájemci jsou povinni uhradit skutečné náklady za spotřebované energie, vodu a odpadní vodu.    V případě konání smuteční hostiny za zemřelého občana, který měl v den smrti v obci trvalý pobyt, se pronájem a náklady na spotřebované energie nehradí.

Bližší informace o pronájmu lze získat na obecním úřadě osobně či telefonicky.

  

 

Program a obsazenost v roce 2021

 

20. 3.2021        soukromá akce

10. 4.2021        soukromá akce

22. 5.2021        rezervace

12. 6.2021        rezervace

  3. 7.2021        soukromá akce

  7.8.2021         soukromá akce

28. 8.2021        rezervace