Kulturní sál a areál

Areál Kamenité

Kulturní areál Kamenité vlastní a provozuje Obec Vyšní Lhoty. V provozu je vždy od května do konce září. Základní cena nájmu je 10.000,- Kč za 1 den (za každých 24 hodin od doby převzetí do doby předání) + platba za spotřebované energie, vodu a odpadní vodu. V případě nedodržení doby předání bude účtován poplatek 100,- Kč za každou započatou hodinu. Spotřební materiál a hygienické prostředky (toaletní papír, papírové ručníky, mýdlo, apod.) si nájemce zajišťuje sám na vlastní náklady. Úhrada za nájem a spotřebované energie proběhne bankovním převodem na základě vystavné faktury, popř. v hotovosti v úředních hodinách na Obecním úřadě Vyšní Lhoty.

 

Bližší informace o pronájmu lze získat na obecním úřadě osobně či telefonicky.

 

 

Program a obsazenost v roce 2022:

 

  7. 4. 2022               Klub seniorů

28. 4. 2022               Klub seniorů

  7. 5. 2022               obecní akce

 14.5.2022                obecní akce

  2. 6. 2022               Klub seniorů

18. 6. 2022               Den obce

24. a 25. 6. 2022     SDH dětská noční soutěž, soutěž dospělí          

  1. 7. 2022               Setkání křesťanské mládeže

  9. 7. 2022               HMMC - rezervace

23. 7. 2022               Mandolin párty 2022 

29. 7. 2022               letní kino

  6 .8. 2022               PUNK PICNIC 15 - koncert HNF, Davová Psychóza a další

12. 8. 2022               letní kino

14. 8. 2022               Kulturní den SOPM

26. 8. 2022               letní kino

  15.9.2022               Klub seniorů

 

Program a obsazenost v roce 2023:

 

  1.-   4.6.2023        rezervace - Hypl

23.- 24.6.2023        SDH dětská noční soutěž, soutěž dospělí

  1.7.2023               Setkání křesťanské mládeže

22.7.2023               Mandolin párty 2023

 

Sál Maryčka

Sál Maryčka vlastní a provozuje obec Vyšní Lhoty. Cena za pronájem sálu na 1 den je 1.000,- Kč. V případě nájmu nekomerčního charakteru (životní jubileum, vlastní svatba a pod.) u občanů s trvalým pobytem v obci je možno uplatnit slevu 500,- Kč. Všichni nájemci jsou povinni uhradit skutečné náklady za spotřebované energie, vodu a odpadní vodu.    V případě konání smuteční hostiny za zemřelého občana, který měl v den smrti v obci trvalý pobyt, se pronájem a náklady na spotřebované energie nehradí.

Bližší informace o pronájmu lze získat na obecním úřadě osobně či telefonicky.

Program a obsazenost v roce 2022

 

11 .6.2022        soukromá akce

25. 6.2022        soukromá akce

  1. 7.2022        soukromá akce

  2. 7.2022        soukromá akce

  9. 7.2022        soukromá akce

23. 7.2022        soukromá akce

29.7.2022         soukromá akce

 6. 8. 2022        soukromá akce

 13.8.2022        soukromá akce

19.8.2022         soukromá akce

26.8. 2022        soukromá akce

31.8.2022         rezervace - obec Vyšní Lhoty

   1.9.2022        rezervace - obec Vyšní Lhoty

24. 9. 2022       soukromá akce

 1.10.2022        soukromá akce 

7. 10.2022       soukromá akce

15.10.2022       obec Dobratice - setkání seniorů

22.10.2022       soukromá akce

29.10.2022       soukromá akce

10.11.2022       Klub seniorů

24.11.2022       Klub seniorů

  1.12.2022       Klub seniorů

17.12.2022       soukromá akce

 

 Program a obsazenost v roce 2023

 

  7.1.2023        valná hromada SDH 

18.2.2023        pochování basy

25.3.2023        shromáždění představitelů SDH