Nejčtenější články

Obecně závazná vyhláška obce Vyšní Lhoty č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

68/2021

Vyvěšeno:

22.11.2021

Svěšeno:

09.12.2021

 

Sdružení obcí povodí Morávky - Návrh závěrečného účtu za rok 2021

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

15/2022

Vyvěšeno:

13.04.2022

Svěšeno:

02.05.2022

 

Záměr zřízení věcného břemene

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

54/2021

Vyvěšeno:

13.10.2021

Svěšeno:

29.10.2021

 

 

 

Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

63/2021

Vyvěšeno:

15.11.2021

Svěšeno:

29.11.2021

 

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Vyšní Lhoty, pro volby do PS Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 8. a 9.10.2021

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

43/2021

Vyvěšeno:

18.08.2021

Svěšeno:

11.10.2021

 

Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

48/2021

Vyvěšeno:

13.09.2021

Svěšeno:

27.09.2021

 

Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Vyšní Lhoty na volební období 2022 - 2026

 

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Evidenční číslo:

23/2022

Vyvěšeno:

06.05.2022

Vyvěšeno do:

07.11.2022

 

Veřejná vyhláška oznamující zahájení projednání Návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Vyšní Lhoty za uplynulé období (2018-2021)

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

45/2021

Vyvěšeno:

01.09.2021

Svěšeno:

04.10.2021

 

 

Oznámení o vyhlášení právního předpisu

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

18/2022

Vyvěšeno:

22.04.2022

Svěšeno:

10.05.2022

- OZV o nočním klidu

 

Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

1/2022

Vyvěšeno:

07.01.2022

Svěšeno:

20.01.2022

 

Návrh "Střednědobý výhled rozpočtu SOPM na léta 2023-2024"

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

71/2021

Vyvěšeno:

29.11.2021

Svěšeno:

20.12.2021

 

 

Oznámení Magistrátu města Frýdek-Místek - změny v sociální oblasti

 

19.05.2022

Odbor sociální péče a odbor sociálních služeb (se sídlem v ulici Radniční 1149) bude od 1. června 2022 sloučen v jeden, který ponese název odbor sociálních služeb. Návrh na přesun všech oddělení odboru sociální péče společně se všemi pracovními místy (tj. oddělení sociálně-právní ochrany dětí, oddělení sociálního poradenství a oddělení terénní práce s nezaměstnanými a rodinou) byl radě města předložen tajemníkem magistrátu Petrem Menšíkem, a to mimo jiné za účelem zvýšení efektivnosti práce a jednotného řízení sociální oblasti. 

Další výraznou změnou je budoucí nové působiště oddělení sociálně-právní ochrany dětí, stávajícího odboru sociální péče. Oddělení v současné době sídlí na adrese Politických obětí 2478 v Místku, v budově Okresní správy sociálního zabezpečení. Přestěhuje se do 4. patra místecké budovy Magistrátu města Frýdku-Místku (přitom adresa zůstane stejná). Zaměstnanci oddělení, kteří vykonávají agendu náhradní rodinné péče (spravují agendu pěstounů), budou sídlit tamtéž ve 2. patře. Prostory v budově místeckého magistrátu se uvolnily po přesunu odboru životního prostředí a zemědělství na frýdeckou adresu (Radniční 13).

Od 23. do 27. května bude z důvodu stěhování celé oddělení sociálně-právní ochrany dětí mimo provoz, a to i telefonické a e-mailové spojení. Veřejnosti bude oddělení opět k dispozici v pondělí 30. května 2022. 

 

SmVaK Ostrava, a.s. - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

20/2022

Vyvěšeno:

27.04.2022

Svěšeno:

31.05.2022

 

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

24/2022

Vyvěšeno:

10.05.2022

Svěšeno:

25.05.2022

 

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise v obci Vyšní Lhoty pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

47/2021

Vyvěšeno:

09.09.2021

Svěšeno:

16.09.2021

 

OZV č. 3/2021

 

09.12.2021 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodaření

 

 

Strana výpisu