Nejčtenější články

Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

72/2020

Vyvěšeno:

09.11.2020

Svěšeno:

27.11.2020

 

Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

79/2020

Vyvěšeno:

25.11.2020

Svěšeno:

14.12.2020

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 (poplatek za odpady)

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

82/2020

Vyvěšeno:

14.12.2020

Svěšeno:

04.01.2021

 

 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Rozhodnutí povolení výjimky

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

33/2021

Vyvěšeno:

19.05.2021

Svěšeno:

03.06.2021

 

OZV č. 2/2020

 

04.01.2021 - Obecně závazná vyhláška obce Vyšní Lhoty č. 2/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Návrh závěrečného účtu Obce Vyšní Lhoty za rok 2020

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

17/2021

Vyvěšeno:

01.04.2021

Svěšeno:

13.05.2021

 

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

22/2021

Vyvěšeno:

26.04.2021

Svěšeno:

27.05.2021

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Vyšní Lhoty 2022-2023

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

77/2020

Vyvěšeno:

19.11.2020

Svěšeno:

08.12.2020

 

Oznámení o záměru Obce Vyšní Lhoty prodat movitý majetek - hasičské auto Tatra T 148

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

21/2021

Vyvěšeno:

20.04.2021

Svěšeno:

05.05.2021

 

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

7/2021

Vyvěšeno:

03.02.2021

Svěšeno:

09.02.2021

 

Region Slezská brána - Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2021-2023

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

74/2020

Vyvěšeno:

09.11.2020

Svěšeno:

27.11.2020

 

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - zřizení ochranného pásma radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

78/2020

Vyvěšeno:

23.11.2020

Svěšeno:

08.12.2020

 

Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

1/2021

Vyvěšeno:

06.01.2021

Svěšeno:

25.01.2021

 

Zasedání zastupitelstva obce

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

26/2021

Vyvěšeno:

04.05.2021

Svěšeno:

13.05.2021

 

Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

13/2021

Vyvěšeno:

09.03.2021

Svěšeno:

19.04.2021

 

OZV č. 2/2021

 

01.06.2021 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, kterou se zrušují některé závazné vyhlášky obce Vyšní Lhoty

 

 

Oznámení o záměru obce Vyšní Lhoty prodat movitý majetek - hasičské auto Tatra T 148

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

12/2021

Vyvěšeno:

26.02.2021

Svěšeno:

15.03.2021

 

 

Strana výpisu