Nejčtenější články

Obecně závazná vyhláška obce Vyšní Lhoty č. 2-2021, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce Vyšní Lhoty

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

30/2021

Vyvěšeno:

13.05.2021

Svěšeno:

31.05.2021

 

Obecně závazná vyhláška obce Vyšní Lhoty č. 1-2021 o nočním klidu

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

29/2021

Vyvěšeno:

13.05.2021

Svěšeno:

31.05.2021

 

 

SmVaK Ostrava a.s. - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

24/2021

Vyvěšeno:

28.04.2021

Svěšeno:

28.05.2021

 

Upozornění občanům na krádeže kol

 

14.09.2021 - Upozorňujeme občany, že se v obci začaly objevovat krádeže jízdních kol ze zahrad. Prosíme všechny majitele nemovitostí, aby nenechávali kola bez dohledu na volně přístupných místech a tím předcházeli možným krádežím.

 

OZV č. 1/2021

 

01.06.2021 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o nočním klidu

 

Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

27/2021

Vyvěšeno:

07.05.2021

Svěšeno:

19.05.2021

 

Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

31/2021

Vyvěšeno:

17.05.2021

Svěšeno:

07.06.2021

 

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

34/2021

Vyvěšeno:

31.05.2021

Svěšeno:

21.06.2021

 

Oznámení zrušení sněmu starostů Sdružení obcí povodí Morávky

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

32/2021

Vyvěšeno:

19.05.2021

Svěšeno:

31.05.2021

 

Návrh Závěrečného účtu Sdružení obcí povodí Morávky za rok 2020

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

28/2021

Vyvěšeno:

07.05.2021

Svěšeno:

01.07.2021

 

 

Pozvání na Prašivou

 

14.09.2021

 

 

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

35/2021

Vyvěšeno:

08.06.2021

Svěšeno:

13.06.2021

- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, stavba "Rekonstrukce mostu ev. č. 5b-M7 přes přivaděč Raškovice -Žermanice"

 

 

 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Veřejná vyhláška

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

23/2021

Vyvěšeno:

26.04.2021

Svěšeno:

12.05.2021

 

Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku č.1 ve Vyšních Lhotách - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Evidenční číslo:

52/2021

Vyvěšeno:

09.10.2021

Vyvěšeno do:

09.11.2021

 

 

 

Strana výpisu