Nejčtenější články

 

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

72/2022

Vyvěšeno:

28.11.2022

Svěšeno:

14.12.2022

 

Zasedání zastupitelstva obce Vyšní Lhoty

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

61/2022

Vyvěšeno:

10.11.2022

Svěšeno:

19.11.2022

 

Návrh rozpočtu SOPM na rok 2023

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

69/2022

Vyvěšeno:

22.11.2022

Svěšeno:

31.12.2022

 

 

Region Slezská brána - Pozvánka na zasedání zástupců

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

57/2022

Vyvěšeno:

07.11.2022

Svěšeno:

25.11.2022

 

Návrh rozpočtu MŠ Vyšní Lhoty na rok 2023

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

68/2022

Vyvěšeno:

21.11.2022

Svěšeno:

31.12.2022

 

Region Slezská brána - Návrh rozpočtu na rok 2023

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

58/2022

Vyvěšeno:

07.11.2022

Svěšeno:

01.12.2022

„Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů oznamujeme, že Návrh rozpočtu na rok 2023 je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách RSB: https://www.slezskabrana.cz/dokumenty?tagsRenderer-tag=Rozpo%C4%8Dty a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Nádražní č. 38, 739 21 Paskov.“

 

Region Slezská brána - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2024-2025

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

59/2022

Vyvěšeno:

07.11.2022

Svěšeno:

01.12.2022

„Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů oznamujeme, že Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2024 - 2025 je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách RSB: https://www.slezskabrana.cz/dokumenty?tagsRenderer-tag=Rozpo%C4%8Dty a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Nádražní č. 38, 739 21 Paskov.“

 

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu SOPM na léta 2024-2025

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

70/2022

Vyvěšeno:

22.11.2022

Svěšeno:

31.12.2022

 

Zasedání zastupitelstva obce Vyšní Lhoty

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

11/2023

Vyvěšeno:

08.02.2023

Svěšeno:

16.02.2023

 

Výsledky voleb - prezident České republiky II. kolo

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

9/2023

Vyvěšeno:

28.01.2023

Svěšeno:

28.02.2023

 

Celkový objem poskytnutých příspěvků za rok 2022 - MV ČR SUZ

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

5/2023

Vyvěšeno:

16.01.2023

Svěšeno:

15.02.2023

 

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volbu prezidenta ČR

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

78/2022

Vyvěšeno:

16.12.2022

Svěšeno:

22.12.2022

 

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

74/2022

Vyvěšeno:

28.11.2022

Svěšeno:

30.01.2023

 

Hyundai - Dobrý soused

 

13.03.2023

 

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

71/2022

Vyvěšeno:

22.11.2022

Svěšeno:

08.12.2022

 

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

7/2023

Vyvěšeno:

18.01.2023

Svěšeno:

03.02.2023

 

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Vyšní Lhoty

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

73/2022

Vyvěšeno:

28.11.2022

Svěšeno:

30.01.2023

 

Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Marie Mácová - Nová ordinační doba v roce 2023

 

06.02.2023

UPOZORNĚNÍ - Všichni pacienti, i nemocní, musí být předem telefonicky objednaní!

 

 

Strana výpisu