Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství byl pro rok 2022 stanoven ve výši 500,- za fyzickou osobu přihlášenou v obci nebo pro vlastníka nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.
Splatnost: 15.11.2022
Číslo účtu: 1685948359/0800 , VS sdělíme telefonicky na tel. č. 558692940