MAS Pobeskydí

Místní akční skupina Pobeskydí byla formálně založena v březnu roku 2004 jako zájmové sdružení právnických osob, byly schváleny její stanovy a zvoleny její orgány. Zakládajícími členy se stalo dvanáct subjektů. V souladu s pravidly LEADERu jimi byli čtyři zástupci samospráv, pět soukromých podnikatelských subjektů a tři nevládní neziskové organizace. V následujících letech se skupina postupně rozrůstala o další členy.

Poslání sdružení

 

- podporovat a napomáhat na principu vytváření partnerství mezi všemi složkami veřejného života ke zlepšení sociálního, hospodářského rozvoje a životního prostředí

-realizace projektů rozvojové strategie oblasti, která je jeho základním rozvojovým dokumentem při zapojení do programů Evropské unie a dalších aktivit podporující rozvoj venkova.

 

Sídlo MAS

Třanovice, Třanovice 1

 

Další informace:

www.pobeskydí.cz