Obecní úřad

Telefon: 558 692 272, 558 692 940

Mobilní telefon starosta obce: 606 036 576

 

E-mail:

www: http://www.vysnilhoty.cz

 IČ: 00577014

Datová schránka - ID: 924bk7r

 

Bankovní spojení: 1685948359/0800

 

Bc. Alena Hrůzková, samostatný referent, tel. 558 692 272
          - podatelna
          - evidence obyvatel
          - ověřování podpisů a vidimace listin
          - pozemková evidence
          - povolování kulturních produkcí
          - povolování výherních hracích přístrojů
          - povolování zvláštního užívání místních komunikací
          - vydávání Lhotského informátoru
          - ochrana přírody - povolování kácení stromů
          - znečišťování ovzduší - poplatky

Ing. Lenka Kociánová, účetní, tel. 558 692 940, e-mail:
          - vedení účetnictví obce
          - pokladna:    správní poplatky
                                místní poplatky
                                poplatek za odvoz odpadu
                                poplatek ze psů
                                nájemné za byty

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Příslušná osoba pro přijímání oznámení o porušení práv EU

JUDr. Michaela Neumahr

 

 

 

 

 

 

Elektronická podatelna

 

15.01.2015