Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti zřízením sjezdu nebo nájezdu

29. května 2014, 09.44 | Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace

Přílohy: