Obecně závazné vyhlášky

OZV č. 1/2022

 

22.04.2022 - o nočním klidu

 

 

Rozhodnutí o prominutí

 

21.04.2022

 

 

OZV č. 4/2021

 

09.12.2021 - o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

 

 

OZV č. 3/2021

 

09.12.2021 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodaření

 

 

OZV č. 2/2021

 

01.06.2021 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, kterou se zrušují některé závazné vyhlášky obce Vyšní Lhoty

 

 

OZV č. 3/2019

 

03.01.2020 - Obecně závazná vyhláška obce Vyšní Lhoty č. 3/2019 o místním poplatku ze psů

 

 

OZV č. 3/2016

 

02.01.2017 - Obecně závazná vyhláška obce Vyšní Lhoty č. 3/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her

 

 

OZV č. 2/2016

 

03.10.2016 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se vydává požární řád obce

 

 

OZV č. 1/2016

 

03.10.2016 - Obecně závazná vyhláška obce Vyšní Lhoty č. 1/2016, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č. 3/1995 o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami a č. 1/2002 o zabezpečení veřejného pořádku v obci Vyšní Lhoty

 

 

OZV č. 1/2015 o stanovení systému

 

31.03.2015

OZV obce Vyšní Lhoty č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vyšní Lhoty.

 

 

Strana výpisu