Informace Krajského ředitelství Policie MSK - "Senioři online"

12. dubna 2021, 08.17 | Výjimečný cyklus preventivních besed pro seniory

 

 

Odkaz k informacím o dalších regionálních  aktivitách pro seniory:

 https://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvi-severomoravskeho-kraje-zpravodajstvi-prevence-pro-seniory.aspx

 

 

 

 

 

 

Přílohy: