Profil zadavatele

6. června 2016, 09.27 | Profil zadavatele je podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel uveřejňuje informace, dokumenty a smlouvy ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup.

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00577014

 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00577014