Archív úřední desky

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Rozhodnutí povolení výjimky

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

33/2021

Vyvěšeno:

19.05.2021

Svěšeno:

03.06.2021

 

 

Oznámení zrušení sněmu starostů Sdružení obcí povodí Morávky

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

32/2021

Vyvěšeno:

19.05.2021

Svěšeno:

31.05.2021

 

 

Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

31/2021

Vyvěšeno:

17.05.2021

Svěšeno:

07.06.2021

 

 

Obecně závazná vyhláška obce Vyšní Lhoty č. 2-2021, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce Vyšní Lhoty

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

30/2021

Vyvěšeno:

13.05.2021

Svěšeno:

31.05.2021

 

 

Obecně závazná vyhláška obce Vyšní Lhoty č. 1-2021 o nočním klidu

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

29/2021

Vyvěšeno:

13.05.2021

Svěšeno:

31.05.2021

 

 

Návrh Závěrečného účtu Sdružení obcí povodí Morávky za rok 2020

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

28/2021

Vyvěšeno:

07.05.2021

Svěšeno:

01.07.2021

 

 

Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

27/2021

Vyvěšeno:

07.05.2021

Svěšeno:

19.05.2021

 

 

Zasedání zastupitelstva obce

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

26/2021

Vyvěšeno:

04.05.2021

Svěšeno:

13.05.2021

 

 

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

25/2021

Vyvěšeno:

28.04.2021

Svěšeno:

03.05.2021

 

 

SmVaK Ostrava a.s. - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

 

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

24/2021

Vyvěšeno:

28.04.2021

Svěšeno:

28.05.2021

 

 

Strana výpisu