Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Vyšní Lhoty

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

65/2018

Vyvěšeno:

24.10.2018

Svěšeno:

06.11.2018

24. října 2018, 15.25

Přílohy: