Informace Obce Vyšní Lhoty dle zákona č. 250/2000 Sb.

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

11/2021

Vyvěšeno:

24.02.2021

Svěšeno:

28.02.2022

24. února 2021, 14.39

Přílohy: