Nařízení č. 29/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

70/2020

Vyvěšeno:

21.10.2020

Svěšeno:

30.05.2021

21. října 2020, 14.31 | Mimořádné opatření při epidemii

Přílohy: