Nařízení Státní veterinární správy

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

31/2020

Vyvěšeno:

18.05.2020

Svěšeno:

02.06.2020

18. května 2020, 09.44 | Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v MSK

Přílohy: