Obecně závazná vyhláška obce Vyšní Lhoty č. 1/2020 o nočním klidu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

26/2020

Vyvěšeno:

04.05.2020

Svěšeno:

19.05.2020

4. května 2020, 15.59

Přílohy: