Obecně závazná vyhláška obce Vyšní Lhoty č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

68/2021

Vyvěšeno:

22.11.2021

Svěšeno:

09.12.2021

22. listopadu 2021, 13.50

Přílohy: