Oznámení Českého statistického úřadu o konání Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Evidenční číslo:

10/2021

Vyvěšeno:

19.02.2021

Vyvěšeno do:

12.05.2021

19. února 2021, 07.58

Přílohy: