Oznámení Českého statistického úřadu o konání Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

10/2021

Vyvěšeno:

19.02.2021

Svěšeno:

12.05.2021

9. března 2021, 07.58

Přílohy: