Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

57/2021

Vyvěšeno:

22.10.2021

Svěšeno:

08.11.2021

22. října 2021, 11.06

Přílohy: