Oznámení o vydání Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

39/2022

Vyvěšeno:

01.08.2022

Svěšeno:

18.08.2022

1. srpna 2022, 14.28

Přílohy: