Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

56/2018

Vyvěšeno:

25.09.2018

Svěšeno:

11.10.2018

25. září 2018, 11.58 | Rozšíření vodovodu p.č. 1791/3 k.ú. Vyšní Lhoty

Přílohy: