Oznámení zahájení projednávání Návrhu zadání ÚP Vyšní Lhoty

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

58/2011

Vyvěšeno:

22.11.2011

Svěšeno:

22.12.2011

22. listopadu 2011, 11.10

Oznámení o zahájení projednávání Návrhu zadání územního plánu Vyšní Lhoty.

Přílohy: