Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu nazvanou "Cyklotrasa povodí Morávky"

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

62/2020

Vyvěšeno:

24.09.2020

Svěšeno:

12.10.2020

24. září 2020, 11.18

Přílohy: