Oznámení zahájení územního řízení stavby nazvané "V403/803-zdvojení vedení" - Seznámení s podklady rozhodnutí

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

27/2020

Vyvěšeno:

12.05.2020

Svěšeno:

28.05.2020

12. května 2020, 08.48

Přílohy: