První zasedání okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

58/2017

Vyvěšeno:

22.09.2017

Svěšeno:

29.09.2017

22. září 2017, 08.30

Přílohy: