SmVaK Ostrava, a.s. - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

20/2022

Vyvěšeno:

27.04.2022

Svěšeno:

31.05.2022

27. dubna 2022, 11.44

Přílohy: