Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

57/2011

Vyvěšeno:

10.11.2011

Svěšeno:

30.11.2011

10. listopadu 2011, 11.22

Upozornění vlastníků a uživatelů pozemků na povinnosti vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon) na odstranění nebo okleštění stromoví v ochranných pásmech el. vedení.

Přílohy: