Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

1/2018

Vyvěšeno:

02.01.2018

Svěšeno:

18.01.2018

2. ledna 2018, 07.51 | Územní rozhodnutí o umístění stavby "Vodovod Oblesky - Vyšní Lhoty"

Přílohy: