Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

33/2020

Vyvěšeno:

22.05.2020

Svěšeno:

08.06.2020

22. května 2020, 08.18 | Zřízení ochranného pásma radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí

Přílohy: