Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

29/2022

Vyvěšeno:

10.06.2022

Svěšeno:

27.06.2022

10. června 2022, 11.28 | Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s prováděním stavebních prací v rámci realizace stavby "Vodovod Oblesky - Vyšní Lhoty"

Přílohy: