Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

35/2021

Vyvěšeno:

08.06.2021

Svěšeno:

13.06.2021

8. června 2021, 08.40 | Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, stavba "Rekonstrukce mostu ev. č. 5b-M7 přes přivaděč Raškovice -Žermanice"

Přílohy: