Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - zřizení ochranného pásma radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

78/2020

Vyvěšeno:

23.11.2020

Svěšeno:

08.12.2020

23. listopadu 2020, 08.52

Přílohy: