Veřejná vyhláška - Zveřejnění opatření obecné povahy

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

67/2018

Vyvěšeno:

07.11.2018

Svěšeno:

23.11.2018

7. listopadu 2018, 18.12 | Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Přílohy: