Volební právo občanů jiných členských státu EU ve volbách do zastupitelstev obcí

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

37/2018

Vyvěšeno:

11.06.2018

Svěšeno:

06.10.2018

11. června 2018, 08.19

Přílohy: