Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Evidenční číslo:

63/2015

Vyvěšeno:

09.12.2015

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

9. prosince 2015, 08.29 | Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Přílohy: