Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Evidenční číslo:

57/2016

Vyvěšeno:

31.10.2016

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

31. října 2016, 14.25 | Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalších oprávněných, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.

Přílohy: