Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Evidenční číslo:

18/2017

Vyvěšeno:

20.03.2017

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

25. dubna 2019, 00.00 | Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalších oprávněných, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
- Aktualizovaný Seznam nemovitých věcí ke dni 1.2.2021
- Aktualizovaný Seznam nemovitých věcí ke dni 1.8.2021
- Aktualizovaný seznam nemovitých věcí ke dni 1.2.2022
- Aktualizovaný seznam nemovitých věcí ke dni 1.8.2022
- Aktualizovaný seznam nemovitých věcí ke dni 1.2.2023

Přílohy: