Záměr obce

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

33/2019

Vyvěšeno:

10.05.2019

Svěšeno:

27.05.2019

10. května 2019, 07.10 | Oznámení o záměru obce pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví obce

Přílohy: