Záměr obce

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

62/2019

Vyvěšeno:

04.11.2019

Svěšeno:

20.11.2019

4. listopadu 2019, 15.55 | Uzavření Dodatku č. 28 k nájemní smlouvě

Přílohy: