Záměr zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

41/2021

Vyvěšeno:

30.07.2021

Svěšeno:

16.08.2021

30. července 2021, 07.57

Přílohy: