Zasedání zastupitelstva obce Vyšní Lhoty

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

42/2021

Vyvěšeno:

17.08.2021

Svěšeno:

26.08.2021

17. srpna 2021, 12.50

Přílohy: