Zasedání zastupitelstva obce Vyšní Lhoty

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

50/2021

Vyvěšeno:

21.09.2021

Svěšeno:

30.09.2021

21. září 2021, 08.48

Přílohy: