Závěrečný účet obce Vyšní Lhoty rok 2012

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Evidenční číslo:

28/2013

Vyvěšeno:

15.05.2013

Svěšeno:

30.05.2013

15. května 2013, 09.17

 Závěrečný účet obce Vyšní Lhoty včetně přílohy a dodatku k příloze k závěrečnému účtu a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vyšní Lhoty za rok 2012.

Přílohy: