Zastupitelstvo obce

Mgr. Roman Čagala
starosta

 

Marie Šigutová
místostarostka

 

Martin Sikora
předseda kontrolního výboru

 

Milan Bogar
předseda finančního výboru

 

Mgr. Vlasta Motlochová

předseda kulturního výboru

 

Kamila Kurková

zastupitel obce

 

Ing.  Bohumír Vlček
zastupitel obce