Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Formuláře

FormulářeNenalezeny žádné záznamy.

Odpadové hospodářství

Přihláška k poplatku za systém odpadového hospodářství - trvalý pobyt

Přihláška k poplatku za systém odpadového hospodářství - nemovitost určená k individuální rekreaci

Přihláška k poplatku za systém odpadového hospodářství - cizinci

Žádost o osvobození/úlevu od poplatku za systém odpadového hospodářství

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené OZV č. 3/2021o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká ( § 14a odst. 6 zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích).

Vyplněnou a podepsanou žádost včetně dokladu potvrzují nárok na osvobození nebo úlevu (např. potvrzení o studiu, potvrzení o zaměstnání v zahraničí, apod.) doručte ve stanoveném termínu na Obecní úřad, popřípadě zašlete na mail: ucetni@vysnilhoty.cz

Změna v ohlášení poplatku za systém odpadového hospodářství

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala.

Územní plán

Žádost o změnu územního plánu

Dary, dotace

Žádost o dotaci 

Vyúčtování dotace

Žádost o dar

Životní prostředí

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Správa komunikací

Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti zřízením sjezdu nebo nájezdu k místní komunikaci

Žádost o vydání závazného stanoviska k připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace