Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Obecně závazné vyhlášky

Vyhláška Zveřejněno
OZV č. 3/2023 - O místním poplatku ze psů 01.01.2024

OZV č. 2/2023 - O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

01.01.2024
OZV č. 1/2023 - O nočním klidu 2023.pdf 20.04.2023
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku 01.01.2024
OZV č. 4/2021 - O stanovení obecního systému odpadového hospodářství 09.12.2021
OZV č. 2/2021 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, kterou se zrušují některé závazné vyhlášky obce Vyšní Lhoty 01.06.2021
OZV č. 3/2016 - Obecně závazná vyhláška obce Vyšní Lhoty č. 3/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her 02.01.2017
OZV č. 2/2016 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se vydává požární řád obce 03.10.2016
OZV č. 1/2016 Obecně závazná vyhláška obce Vyšní Lhoty č. 1/2016, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č. 3/1995 o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami a č. 1/2002 o zabezpečení veřejného pořádku v obci Vyšní Lhoty  
Veřejná vyhláška Oznámení o vydání "Uzemního plánu Vyšní Lhoty formou opatření Obecné povahy č.1/2013".  
OZV č. 1/2011 o společném školském obvodu  

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon